Inloggen

Veelgestelde vragen


Wat is een Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren is een juridisch rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementsgebouw te beheren. Wettelijk is vastgesteld dat de appartementseigenaren binnen een gebouw een Vereniging van Eigenaren vormen.


Wanneer word ik lid van een VvE?

Zodra u een woning koopt in een appartementencomplex wordt u automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beeindigd bij verkoop van uw appartement na overdracht bij de notaris.


Als ik ga verhuizen, krijg ik dan mijn aandeel in het reservefonds weer terug?

Nee, u heeft als appartementseigenaar uw aandeel in de reserve van de VvE betaald en deze is ten behoeven van de VvE.


Moet een VvE zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Ja, vanaf 1 juli 2008 hebben alle – bij splitsingsakte opgerichte - VvE’s de wettelijke verplichting zich in te schrijven in het handelsregister bij de KvK. Wanneer de VvE verzuimt zich in te schrijven bij de KvK wordt een geldboete die kan oplopen tot maximaal 16.750 euro geriskeerd. 


Ben ik verplicht maandelijks een bijdrage aan mijn VvE te betalen?

De appartementseigenaren besluiten met meerderheid van stemmen in de vergadering van eigenaars de hoogte van de te betalen bijdrage. U dient zich aan het afgesproken bedrag te houden. Indien u verzuimt te betalen is de VvE gerechtigd deze kosten bij u te incasseren.


Waaruit is de maandelijkse bijdrage opgebouwd?

Een deel van de kosten zijn voor dagelijkse uitgaven van de Vereniging zoals reparaties, kosten voor de verplichte collectieve opstalverzekering, de zakelijke bankrekening en eventuele gemeenschappelijke energiekosten. Bovendien wordt er met een gedeelte van het bedrag een reservering opgebouwd voor toekomstig onderhoud.


Wat is een slapende VvE?

In een slapende VvE worden geen algemene ledenvergaderingen gehouden en wordt er geen maandelijkse bijdrage betaald. Veelal regelen eigenaren het onderhoud aan de woning zelf wat nogal eens problemen kan veroorzaken. Wie betaald er immers de kosten wanneer het dak aan vervanging toe is? Wie betaald de kosten aan het liggende riool? In alle opzichten is het verstandig uw VvE te activeren en een onderhoudsreserve te vormen door een maandelijks vast te stellen bijdrage te storten op een bankrekening van de VvE.


Hoevaak wordt er per jaar vergaderd?

Een keer per jaar wordt er een Algemene Leden Vergadering (ALV) uitgeschreven. Indien de noodzaak daar is kan er – conform de reglementen van de VvE – een verzoek worden gedaan een extra vergadering uit te schrijven.